Croeso i'n gwefannau!

Offer Diogelu'r Amgylchedd

 • Floating garbage collection equipment

  Offer casglu sbwriel fel y bo'r angen

  MUXIANG Offer casglwr sbwriel arnofiol, y brif swyddogaeth yw dal sothach arnofio, gwahanu sbwriel arnofio a charthffosiaeth, a rhoi sothach ar y lan yn awtomatig i'w fwced. Yr egwyddor yw defnyddio'r sugno llif uchel a ffurfiwyd gan y ddyfais chwyrlio i orfodi'r sothach arnofio i ymgynnull i gyfeiriad y bwced casglu. Defnyddir sgriniau hidlo'r casgenni mewnol ac allanol i wahanu'r sothach a'r dŵr a dal y sothach. Defnyddir y lifft trydan i anfon y sothach yn awtomatig i ben y pwll a'i ollwng yn awtomatig i'r can garbage, a thrwy hynny gwblhau'r casgliad o garbage arnofio.

  Technoleg uwch, technoleg flaenllaw, dal effeithlon, sicrhau cydymffurfiad

  Rheolaeth awtomatig, arbed ynni a lleihau sŵn, rheolaeth syml, gweithredu a chynnal a chadw cyfleus

  Ardal o ansawdd uchel, y gellir ei reoli, cost isel, ac ôl-werthu meddylgar.